Geex Unite sine retningslinjer for kjøp

Geex Unite arbeider kontinuerlig for å kunne sikre deg tilgang til arrangement på en trygg og enkel måte. Billettene selges på vegne av mange ulike arrangører, som bestemmer hva en billett koster. Arrangøren bestemmer hvor mange plasser som er tilgjengelig for kjøp til ethvert tidspunkt samt hva som skal være tillatt av tilbake- og videresalg av gitte billetter. Når du kjøper billetter gjennom Geex Unite aksepterer du våre og arrangørens vilkår for billettkjøp.

Kostnader for handel av billetter

Kostnaden du betaler for en handel avhenger av prisen på billettene samt hvilken betalings- og kjøpsmåte som velges.

Tilgjengelighet

Geex Unite selger billetter på vegne av arrangører over hele landet, og det er disse arrangørene som bestemmer hva kostnadene for en billett er samt hvor mange som til enhver tid er tilgjengelig for handel. Billettene er solgt via Internett. Kan også selges i butikk med gavekort løsning.

Bruk og refundering av billetter

Alle billetter som du kjøper, vil ha deg som eier. Vi forstår at man til tider kan havne opp i situasjoner som gjør at man ikke kan benytte seg av billetter. Geex Unite kan ikke refundere billetter som er betalte med mindre arrangøren ønsker det. For alle slike henvendelser referer vi til arrangøren.

Arrangøren kan avlyse eller flytte arrangementet. Dersom et arrangmenet blir avlyst refunderes billetten etter arrangørens bestemmelser, og senest 65 dager etter arrangementets opprinnelige dato. Serviceavgifter vil ikke bli refundert. Dersom et arrangement får ny dato eller blir flyttet til ny lokasjon vil dine billetter fremdeles være gyldige, og kan benyttes som normalt til ny dato.

Sletting av billetter

Dersom Geex Unite eller arrangør er i tvil om at brukerinformasjon opplyst stemmer, forbeholder begge parter retten til å kontakte deg ved å bruke kontaktinformasjonen du har skrevet inn. Dersom det ikke lykkes å få kontakt med deg, kan billettene bli slettet uten videre varsel og betalt beløp refundert til din konto/ditt kredittkort.

Angrerett

Angrerettsloven gjelder ikke ved kjøp via Geex Unite. Lovens kapittel fem paragraf 19 omhandler begrensninger i loven:

«Ved annet fjernsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller inennfor et bestemt tidsrom»

Enkeltstående tjenester har blitt tolket av myndighetene til å gjelde for eksempel underholdningsarrangement som teater, kino, konsert og datatreff.

Antall billetter tilgjengelig per kunde

Geex Unite og arrangøren står fritt til å kunne innføre begrensninger av antall billetter en kunde kan kjøpe.

Utstedelse av billetter

Billetter utstedt på Geex Unite er, med mindre annet er spesifisert, digitale.

Plassreservasjon

I de tilfeller et arrangement har åpen plassreservasjon kan du, når det er åpnet for det, reservere en eller flere plasser. Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte eller endre plassene. Merk at andre objekter på kartet, som for eksempel scene, bare er retningsgivende og kan være annerledes enn indikert på kartet.

Privat bruksrett

Ved handel av billetter via Geex Unite aksepterer du at disse billettene bare kan benyttes til privat bruk. Uten spesiell tillatelse fra Geex Unite kan du ikke distribuere, endre, publisere eller bruke billettene eller informasjon fra nettstedet bortsett fra til privat bruk.

Bruk av verktøy for å overvåke eller implisitt forstyrre driften av nettstedet er forbudt. Geex Unite forbeholder seg retten til å ekskludere deg fra nettstedet uten forutgående varsel ved brudd på vilkår for bruk.

Juridiske parter

Geex Unite. Kunden og Kjøperen som omtalt på sidene er personens om handler billetten(e). Arrangøren er den juridiske enheten som er ansvarlig for gjennomførelsen av et arrangement.

Persondata og kontaktinformasjon

Geex Unite deler ikke din persondata med andre parter enn de du velger å knytte deg til i Geex Unite ved å være kjøper eller bruker av billett til et arrangement. I de tilfellene vil arrangøren kunne se persondata som navn, bosted, kontaktinformasjon og fødselsdato men ikke data som logginformasjon, hvilke andre arrangement du har kjøpt billetter til med mer.